Tổng Công Ty Dung Dịch Khoan Và Hóa Phẩm Dầu Khí

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí

*

*

*
*
18912

TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Ngoài thương mại dịch vụ cốt lõi là hóa kỹ thuật/dung dịch khoan, mang lại nay, PVChem sẽ phát triển đồng bộ trên cả 3 lĩnh vựcdịch vụ - marketing - sản xuất; cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí (tìm kiếm, thăm dò, khai thác, thanh lọc hóa dầu…) và những ngành công nghiệp khác.
Trong 30 năm qua, PVChem đang không chấm dứt nỗ lực nâng cấp chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, về tối ưu hóa sản xuất, cải thiện năng lực cạnh tranh,từng cách vươn ra thị phần quốc tế.Theo Chiến lược cải tiến và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, PVChem đặt phương châm trở thành nhà cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật siêng nghiệp, cung cấp - marketing các thành phầm hóa chất, hóa dầu bậc nhất tại Việt Nam, bao gồm uy tín trong quần thể vực. Phấn đấu đạt vận tốc tăng trưởng lợi nhuận trung bình tự 10-15%/năm cho tiến độ từ năm 2016 - 2025 cùng 15-20%/năm cho tiến trình 2026 - 2035.

Xem thêm:

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ cài đặt

đứng đầu 5 công ty cùng ngành - Thăm dò, khai thác dầu mỏ và hoạt động hỗ trợ

TOP 500 doanh nghiệp lớn số 1 Việt Nam


*