TÌNH YÊU ĐÓ LÚC TRƯỚC ĐÃ CÓ DỐI GIAN NHIỀU

*

Bạn đang xem: Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều

Đã mang đến lúc tạo nên câu giã từ đường tình yêu nhị lối đi, để rồi anh xem như hai họ chưa khi nào quen. Nếu trước khi tiếng yêu ko nói được mộng mơ kia không giữ lâu Thì thời buổi này đi chung tuyến đường quen sao không xin chào nhau. Đừng nói nữa bỏ ra anh thêm đau lòng nhau Tình đã vỡ tim em như sẽ vỡ tan mình em thôi xin với thương đau, cầu hy vọng sao anh mau quên đi kí vãng xưa ... Lời yêu thương đó lúc trước đã tất cả dối gian nhiều. Tình đã mất cả mấy tiếc nuối tương tự như không, tình hãy coi như ta không quen biết nhau... Hai bạn xa lạ. Tình cảm đó thuở đầu đã có dối gian những Từng tối xuống nước mắt ướt đẵm ghi nhớ anh các Đừng dối gian nhau nếm nếm thêm bao xót xa hỡi ơi! fan ơi....

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mục Đích Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học Theo Thông Tư 22, Thông Tư 22/2021/Tt

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.