Tiểu Sử Lê Quốc Phong Bí Thư Trung Ương Đoàn

TPO - Chiều 12/12, trên Hội nghị lần đầu tiên BCH T.Ư Đoàn khóa XI, anh Lê Quốc Phong tái trúng cử Bí thỏng Thứ đọng duy nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các anh Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương tái thắng cử địa chỉ Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
*
Anh Lê Quốc Phong. Ảnh: Như Ý

Họ cùng tên: Lê Quốc Phong

Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Trình độ học tập vấn: 12/12

Trình độ thạc sỹ: Thạc sỹ Sinc học, vẫn học tập phân tích sinc.

Bạn đang xem: Tiểu sử lê quốc phong bí thư trung ương đoàn

Lý luận bao gồm trị: Cao cấp

Chức vụ hiện tại nay: Ủy viên dự kngày tiết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thỏng trước tiên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chủ tịch Trung ương Hội Sinc viên đất nước hình chữ S khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ 9/1993 – 9/1995: Ủy viên BCH Đoàn trường trung học phổ thông siêng Lê Hồng Phong.

- Từ 3/1997 – 11/1999: Ủy viên BTV, Phó Bí tlỗi Đoàn ngôi trường, Chủ tịch Hội Sinc viên trường Đại học tập Khoa học tự nhiên Thành Phố HCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinch viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký kết Hội Sinch viên TP.. HCM.

- Từ 11/2002 – 12/2004: Bí tlỗi Đoàn ngôi trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinc viên VN, Ủy viên Ban tlỗi cam kết Hội sinh viên Thành Phố HCM, Phó trưởng Phòng công tác làm việc bao gồm trị ngôi trường Đại học tập Khoa học bốn nhiên TP.. HCM (tự 4/2003), Bí thư bỏ ra cỗ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng cỗ Trường Đại học tập Khoa học Tự nhiên Thành Phố HCM,, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học tập giang sơn TP HCM, Ủy viên BCH Thành Đoàn TPHCM.

- Từ 01/2005 – 9-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM (trường đoản cú 01/2005), Phó ngôi trường Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn (từ bỏ 01/2005), Bí tlỗi Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM (từ bỏ 10/2005), Ủy viên BCH Đảng cỗ Đại học Quốc gia TPHCM (từ bỏ 3/2006), Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.. Hồ Chí Minh (trường đoản cú 01/2005).

- Từ 9/2007 – 4/2009: Phó Bí thư Thành Đoàn (tự 10/2007), Trưởng Ban Thanh niên trường học tập Thành Đoàn (từ bỏ 9/2007), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Chủ tịch Hội Sinch viên TP.. Hồ Chí Minh (tự 4/2008), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên toàn quốc (từ 2/2009).

- Từ 04/2009 – 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thỏng Thường trực, Trưởng Ban Tkhô giòn niên ngôi trường học Thành Đoàn TP.HCM (trường đoản cú 9/2009), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên toàn quốc, Chủ tịch Hội Sinh viên TP..HCM.

- Từ tháng 7/2013: Thành ủy viên Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinc viên VN khóa VIII, Bí tlỗi Thành Đoàn TP. HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn


*
Anh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Nhỏng Ý

- Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn.

- Dân tộc Kinh

- Quê quán: Quảng Phong, Quảng Xương, Tkhô giòn Hóa

- Trình độ học tập vấn: 12/12

- Trình độ siêng môn: Cử nhân Ngân hàng với Thị Trường tài thiết yếu, Thạc sỹ Kinh tế (siêng ngành Quản trị tài chính), sẽ có tác dụng nghiên cứu và phân tích sinch Tài chủ yếu lưu giữ thông tiền tệ với tín dụng.

- Lý luận bao gồm trị: Cao cung cấp.

- Chức vụ công tác hiện tại nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ 1997 – 2001: Sinc viên Đại học tập Kinh tế Quốc dân, Bí thỏng Chi Đoàn B1 – K39, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng 39C, Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Ngân hàng – Tài thiết yếu.

- Từ 2001 – 2003: Học viên Cmùi hương trình cao học về Quản trị Tài bao gồm.

- Từ 2002 – 2004: Cán cỗ Phòng Quản lý công nghệ, Đại học Kinch tế Quốc dân.

- Từ 2004 – 2007:

+ Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chủ yếu, Đại học tập Kinh tế Quốc dân.

+ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban trình độ chuyên môn Đoàn ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 2007 – 6/2009:

+ Cán cỗ Phòng Quản lý kỹ thuật, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài bao gồm, Đại học tập Kinh tế Quốc dân.

+ Giám đốc Trung trung ương huấn luyện, bồi dưỡng về Ngân sản phẩm, tài chính và bệnh khân oán, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS TP HCM (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn thủ đô hà nội (khóa VIII), Bí thỏng Đoàn ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 6/2009 – 1/2010:

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Trưởng Ban Thanh khô niên ngôi trường học tập Trung ương Đoàn.

+ Ủy viên Ban Tlỗi ký kết Trung ương Hội Sinh viên nước ta (khóa VIII), Giám đốc Trung tâm cung ứng với cải tiến và phát triển Sinch viên VN.

- Từ 2/2010 – 9/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Chánh Văn uống phòng Trung ương Đoàn, Tlỗi ký kết Bí thỏng đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS TP HCM.

- Từ 10/2011 – 12/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Trưởng Ban Tkhô nóng niên Công nhân cùng Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ 1/2012 – 6/2012:

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Quyền Trưởng Ban Tkhô giòn niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Bí tlỗi đưa ra cỗ Ban Tkhô nóng niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ 7/2012 – 1/2013:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), Trưởng Ban Tkhô hanh niên Công nhân với Đô thị Trung ương Đoàn.

Xem thêm: Kỳ Thi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay 2016, Kỳ Thi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay

+ Bí tlỗi bỏ ra cỗ Ban Thanh niên Công nhân cùng Đô thị Trung ương Đoàn.


+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ cả nước.

- Từ 2/2013 mang đến nay:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X), Chánh Văn uống phòng Trung ương Đoàn.

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn uống chống Trung ương Đoàn.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen ttận hưởng Trung ương Đoàn.

+ Phó Trưởng Ban Thường trực ban chỉ huy thay đổi với sắp xếp công ty bên nước Trung ương Đoàn.

+ Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Sài Gòn.

+ Ủy viên Ban tlỗi cam kết Ủy ban Quốc gia về Thanh niên toàn quốc.

+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân ttốt cả nước.

Bí thỏng T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy


*
Anh Bùi Quang Huy. Ảnh: Như Ý

- Họ cùng tên: Bùi Quang Huy

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Nghi Hưng, thị xã Nghi Lộc, thức giấc Nghệ An

- Trình độ siêng môn: Thạc sỹ Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí tlỗi BCH Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ năm 1995 - 2000: Sinc viên trường Đại học Luật Tp. TP HCM, Bí tlỗi Chi đoàn, Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Phó Bí tlỗi Đoàn Đại học Luật Tp. HCM.

- Từ 2000 - 2004: Chuyên trách Đoàn, Phó Bí thỏng Đoàn trường Đại học tập Luật Tp. Sài Gòn.

- Từ 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành Chính, Bí tlỗi Đoàn trường ĐH Luật Tp. HCM; Ủy viên BCH Đảng cỗ Trường ĐH Luật Tp. Sài Gòn (8/2005 - 11/2007); Ủy viên BCH Thành đoàn Tp. TP HCM (11/2005 - 11/2007).

- Tháng 9/2007: Cán bộ Ban Thanh hao niên Trường học tập Thành đoàn Tp. HCM.

- Từ mon 10/2007 - 5/2010: Bí tlỗi Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Tp. HCM (10/2007 – 6/2010); Ủy viên BTV Thành đoàn Tp. HCM (11/2007 – 11/2010); Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX 9 (từ thời điểm tháng 12/2007); Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học tập Quốc gia Tp. Sài Gòn (01/2008 - 8/2010); Phó Trưởng Ban Công tác Sinc viên Đại học Quốc gia Tp. TP HCM (02/2008 – 5/2010).

- Từ tháng 6/2010 - 4/2012: Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tkhô cứng niên Trường học Trung ương Đoàn.

- Từ mon 4/2012 - 3/2013: Ủy viên BCH, Phó Chánh văn uống phòng Trung ương Đoàn; từ thời điểm tháng 12/2012, Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh văn uống phòng Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2013 - 3/2015: Trưởng ban Tkhô hanh niên Trường học tập Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch sở tại Trung ương Hội Sinch viên toàn quốc, Ủy viên BCH Đảng cỗ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tkhô cứng niên Trường học Trung ương Đoàn; Kiêm Giám đốc Trung trọng tâm Hỗ trợ với Phát triển Sinch viên đất nước hình chữ S (6/2014 - 6/2015).

- Từ tháng 4/2015 mang đến mon 9/2016: Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi cỗ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ thời điểm tháng 8/2015).

Bí tlỗi T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương


*
Anh Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Nhỏng Ý

- Họ với tên: Nguyễn Ngọc Lương

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: làng mạc Thiệu Vận, thị trấn Thiệu Hóa, thức giấc Thanh Hóa

- Trình độ chăm môn: Thạc sỹ Luật Kinc tế, CN Ngoại ngữ, vẫn bảo vệ nghiên cứu và phân tích sinc Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đã giỏi nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa IV

- Chức vụ, đơn vị chức năng công tác: Bí tlỗi BCH Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp tkhô hanh niên nước ta.

Tóm tắt quy trình công tác:

- Từ tháng 11/2003 - 02/2005: Phó Bí thỏng Chi đoàn cơ quan Ban Nội bao gồm Trung ương; Thường trực Hội Đồng Bí tlỗi Đoàn Khối hận Nội thiết yếu Trung ương.

- Từ thứng 03/2005 - 7/2006: Ủy viên BCH Đoàn Khối hận Nội bao gồm Trung ương, Phó Chánh vnạp năng lượng chống Đoàn Khối hận Nội chính Trung ương.

- Từ năm 8/2006 - 6/2007: Ủy viên BTV Đoàn Khối hận Nội bao gồm Trung ương, Chánh văn uống chống Đoàn Khối hận Nội chủ yếu Trung ương.

- Từ mon 7/2007 - 01/2009: Ủy viên BTV Đoàn Kân hận các cơ sở Trung ương, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối hận những ban ngành Trung ương (từ thời điểm tháng 12/2007).

- Từ mon 02/2009 - 3/2010: Phó Bí thỏng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối hận các ban ngành Trung ương.

- Từ tháng 4/2010 - 6/2011: Phó Bí thư Thường trực Đoàn Kân hận các ban ngành Trung ương, Ủy viên BCH Đảng cỗ cơ sở Đảng ủy Kân hận, Bí thư Chi cỗ ban ngành Đoàn Khối hận các phòng ban Trung ương.

- Từ mon 7/2011 - 11/2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thỏng Đoàn Khối những cơ quan Trung ương, Ủy viên BCH Đảng cỗ cơ sở Đảng ủy Khối, Bí tlỗi Chi cỗ Đoàn Kăn năn những cơ sở Trung ương.

- Từ tháng 12/2012 - 4/2015: Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng cỗ ban ngành Đảng ủy Kăn năn những phòng ban Trung ương, Bí thư Đoàn Kăn năn các ban ngành Trung ương, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở Đảng ủy Kân hận, Bí thư Chi cỗ Đoàn Khối hận các ban ngành Trung ương.

- Từ mon 5/2015 - 4/2016: Ủy viên BTV, Trưởng ban Đoàn kết tập hòa hợp tkhô cứng niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng cỗ Trung ương Đoàn (từ thời điểm tháng 8/2015), Phó Bí thỏng Chi cỗ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

- Từ mon 4/năm 2016 mang đến tháng 9/2016: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tulặng giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thỏng Chi bộ Ban Tulặng giáo Trung ương Đoàn.