Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ đọng hoàn thành (Past Perfect) – bí quyết sử dụng, phương pháp và bài bác tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì quá khứ kết thúc tiếp nối hoàn toàn có thể được thực hiện vào câu điều kiện loại 3nhằmdiễn đạt ĐK không tồn tại thực trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu Cửa Hàng chúng tôi còn làmViệc cùng mọi người trong nhà một phương pháp kết quả,chúng tôi sẽ thành công rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đang có thể sẽđầy niềm tin hơnnếucô ấy chuẩn bị giỏi hơn.)

Dấu hiệu dấn biết

Các câu nằm trong thì thừa khứ dứt tiếp nối hay chứa các trường đoản cú nhận ra như:

Until thenBy the timePrior to lớn that timeBefore, after.

những bài tập thực hành

Bài 1. Chia cồn tự vào vị trí trống

1. I was very tired when I arrived trang chính. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came inkhổng lồ the house. They had a football và they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had lớn cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened và didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home page, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to lớn rain. Wehad been playingfor half an hour when it started to lớn rain.

2. I had arranged lớn meet Tom in a restaurant. I arrived và waited for hyên ổn. After trăng tròn minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five sầu years.

4. I went khổng lồ a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia hễ từ cùng xong câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.

Xem thêm:

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jyên was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late và she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to lớn it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for trăng tròn minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five sầu years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Thì thừa khứ đọng đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– Diễn tả một hành động xảy ra trên thời điểm khẳng định vào thừa khđọng, và sẽ dứt điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đang giỏi nghiệp vào năm ngoái)

– Diễn tả một hành động ra mắt lặp đi lặp lại hoặc xẩy ra tiếp tục vào thừa khđọng và bây giờ không xẩy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used khổng lồ go fishing with my father. (lúc còn bé dại, tôi thường xuyên đi câu cùng với bố)

– Dùng kết hợp với thì thừa khứ tiếp diễn Khi biểu đạt một hành vi chen ngang vào một hành động khác đã xẩy ra trong quá khđọng.

Ex: When my mother went to the super market, my father was reading newspaper. (khi mẹ tôi đi ẩm thực, phụ thân tôi thì gọi báo)

–Phó từ bỏ dấn dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói bình thường là thời hạn vào thừa khứ).

–Lúc nói về mẫu gì đó đã đã có được sáng tạo trong thừa khứ, ta dùng thì thừa khđọng đối kháng.

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes mày mò ra Mexica vào khoảng thời gian 1519.)

Vậy, điểm không giống nhau cơ bạn dạng giữa hai thì này là thì thừa khđọng đối chọi diễn đạt một hành vi đang kết thúc trong quá khứ đọng, còn bây chừ xong xuôi miêu tả một hành vi xẩy ra tại 1 thời điểm không xác minh trong quá khứ đọng, kéo dãn dài tới hiện nay (với có tác dụng đi mang đến tương lai).