Muôn dòng sông đổ biển sâu biển chê sông nhỏ biển đâu

Biển chê sông nhỏ,biển đâu..........Bạn đang xem: Muôn loại sông đổ biển cả sâu biển cả chê sông nhỏ dại biển đâu

Ai nhanh mk tích nha


*

điền từ phù hợp vào chỗ chấm :

ăn ..............nói thiệt , đông đảo tật đa số lành

muôn loại sông đổ hải dương ...........Bạn vẫn xem: Muôn mẫu sông đổ hải dương sâu biển lớn chê sông nhỏ tuổi biển đâu

biển chê sông bé dại , đại dương đâu nước còn


*

ăn thật nói thiệt , đầy đủ tật hầu hết lành

muôn chiếc sông đổ biển khơi ...........

Bạn đang xem: Muôn dòng sông đổ biển sâu biển chê sông nhỏ biển đâu

biển chê sông nhỏ tuổi , biển khơi đâu nước còn( tớ ko biết nha)

Ăn ngay nói thật, phần đa tật gần như lành

Muôn chiếc sông đổ đại dương sâu

Biển chê sông nhỏ, hải dương đâu nước còn

Học tốt.

Câu 6: Muôn cái sông đổ hải dương ....

biển chê sông nhỏ, hải dương đâu nước còn

Giải giúp mình chổ .... Nhé! Cảm ơn trước !!

Nêu những phép tu từ bao gồm trong đoạn thơ sau:

"" Núi cao bởi bao gồm đất bồi

Núi chê khu đất thấp núi ngồi sinh hoạt đâu?

Muôn cái sông đổ biển lớn sâu

Biển chê sông nhỏ, hải dương đâu nước còn?""

( giờ đồng hồ ru- Tố Hữu)

Sai tí,cho mk sửa:

Phép điệp từ,điệp cấu trúc và nhân hóa

Cô mk dạy như vậy,điiệp từ,điệp cấu trúc lớp 8 học

phụ thuộc vào câu thơ sau đây,hãy viết một quãng văn trình diễn ý loài kiến nhằm xác minh vai trò quan trọng của đất so với núi và của sông so với biển rộng lớn ,đồng thời phê phán cách biểu hiện của núi với biển:

Núi cao bởi tất cả đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi sinh hoạt đâu?

Muôn chiếc sông đổ biển lớn sâu

hải dương chê sông nhỏ tuổi biển đâu nước còn?

Giải những chữ bé thiếu trong những câu tục ngữ sau

nực cười châu chấu đá xe

tưởng rằng chấu bửa ai dè.........................

ăn uống quả nhớ đề cập trồng Cây

ăn khoai nhớ kẻ........................ Nhưng trồng

muôn dòngsông đổ biển lớn sâu

Nực cười châu chấu đá xe

Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ghi nhớ kẻ mang lại dây màtrồng.

Xem thêm:

Muôn loại sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ tuổi biển đâu nước còn.

Điền vào nơi chấmcho thích phù hợp với câu sau :

Muôn sông đổ biển cả sâu

Biển chê sông nhỏ dại , biển cả đâu ..................

Điền vào khu vực chấmcho thích hợp với câu sau :

Muôn sông đổ đại dương sâu

Biển chê sông nhỏ , hải dương đâu nước còn

Đọc bài xích thơ sau và vấn đáp các câu hỏi:

giờ ru

bé ong làm cho mật, yêu thương hoa

Con cá bơi, yêu thương nước; nhỏ chim ca, yêu trời

nhỏ người mong sống, con ơi

Phải yêu thương đồng chí, yêu tín đồ anh em.

Một ngôi sao chẳng sáng sủa đêm

Một thân lúa chín, chẳng đề xuất mùa vàng

Một tín đồ - đâu chỉ nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !

Núi cao bởi gồm đất bồi

Núi chê khu đất thấp núi ngồi ở đâu ?

Muôn mẫu sông đổ biển khơi sâu

Biển chê sông nhỏ, biển cả đâu nước còn ?

- Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Con hãy nối nhì cột để sản xuất thành số đông câu đúng :Đọc bài xích thơ sau và vấn đáp các câu hỏi: