Điểm chuẩn đại học sư phạm ngoại ngữ hà nội

amirkhanvszabjudah.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, không hề thiếu nhất.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm ngoại ngữ hà nội

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học đất nước Hà Nội

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo không thiếu thốn thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học nước nhà Hà Nội để đưa thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học

Ngành

Năm 2018

Năm 2019Năm 2020

Năm 2021

Ngôn ngữ Anh

31.85

35.50

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

31.32

34,60

36,90

Sư phạm giờ Anh

31.25

34.45

25,83

38,45

Ngôn ngữ Nga

28.85

28.57

31,37

35,19

Sư phạm tiếng Nga

28.5

Ngôn ngữ Pháp

30.25

32.48

Ngôn ngữ Pháp (Chất lượng cao)

26.02

32,54

25,77

Sư phạm giờ đồng hồ Pháp

29.85

Ngôn ngữ Trung Quốc

32

36,08

Ngôn ngữ trung hoa (Chương trình quality cao)

26

32.03

34,65

37,13

Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc

31.35

34.70

38,32

Ngôn ngữ Đức

29.5

32.30

Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao)

27.78

32,28

35,92

Sư phạm giờ đồng hồ Đức

27.75

31,85

Ngôn ngữ Nhật

32.5

Ngôn ngữ Nhật (Chương trình quality cao)

26.5

31.95

34,37

36,53

Sư phạm giờ Nhật

31.15

34.52

35,66

37,33

Ngôn ngữ Hàn Quốc

33

Ngôn ngữ hàn quốc (Chương trình unique cao)

28

32.77

34,68

36,83

Sư phạm giờ Hàn Quốc

31.50

34.08

35,87

37,70

Ngôn ngữ Ả Rập

27.6

28.63

25,77

34,00

Kinh tế - Tài chính

19.07

24,86

26,00

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển chọn là tổng điểm của 3 bài thi trong tổng hợp thí sinh dùng để làm xét tuyển chọn (điểm môn nước ngoài ngữ tính thông số 2) và điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng người dùng (nếu có). Mỗi ngành học tập chỉ bao gồm một điểm trúng tuyển, không phân minh điểm trúng tuyển chọn giữa những tổ hợp.

Xem thêm:

- Đối với những ngành đào tạo chất lượng cao, điểm bài thi môn nước ngoài ngữ đề xuất đạt tự 4.0 điểm trở lên.

Tìm hiểu những trường ĐH khu vực hà nội để nhanh chóng có ra quyết định trọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*