Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hcm 2015

*

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – tự do – hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 1554/QĐ-ĐHSPKT
Căn cứ đưa ra quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và ra quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10.10.2000 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm chuyên môn TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ đưa ra quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học; địa thế căn cứ Thông bốn số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 mon 02 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ thiết yếu quy; Căn cứ ra quyết định số 706/QĐ-ĐHSPKT ngày 9 mon 3 năm 2015 về việc thành lập và hoạt động Hội đồng tuyển chọn sinh trường năm 2015; Căn cứ thông tin số 373/TB-ĐHSPKT ngày 28 tháng 7 năm năm ngoái của Hiệu trưởng về việc chào làng ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào tuyển sinh đại học, cđ năm 2015; địa thế căn cứ đề án tự nhà tuyển sinh trường năm 2015; kết quả xét tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng và chỉ tiêu năm 2015 các ngành giảng dạy của trường; Xét ý kiến đề xuất của trực thuộc Hội đồng tuyển chọn sinh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm 2015

Công tía điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành (chương trình đào tạo) trình độ đại học, cđ chính quy hệ đại trà, hệ chất lượng cao của ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật tp.hcm năm năm ngoái theo đề án tuyển sinh năm 2015 theo danh sách đính kèm.Điều 2.

Xem thêm:

Điểm chuẩn nêu trên (đã cộng điểm ưu tiên) áp dụng cho những thí sinh thuộc tất cả các khu vực vực, những nhóm đối tượng. Điểm ưu tiên được tính theo hệ số nhân 4 phân chia 3.Điều 3.Trưởng những đơn vị và các cá thể có liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này. Ra quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Nơi nhận: CHỦ TỊCH -Như Điều 3; (đã ký) -Bộ GD&ĐT; -HĐTS 2015; -Đăng web tuyển sinh; - giữ HCTH, TS2015. PGS.TS. ĐỖ VĂN DŨNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: /QĐ-ĐHSPKT
TP. Hồ nước Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2015
DANH SÁCH ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2015
THEO NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT