ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH HÀ NỘI 2019

HOT Truy cập: Đáp án đề thi tuyển sinch lớp 10 môn Anh Hà Thành 2021 nhằm đối chiếu giải đáp và đề thi ngay sau khoản thời gian kết thúc thời hạn làm cho bài xích.

Bạn đang xem: Đề thi vào 10 môn tiếng anh hà nội 2019


Nằm vào cỗ đề tổng đúng theo đề thi vào 10 môn Tiếng Anh những tỉnh giấc tỉnh thành bên trên cả nước, amirkhanvszabjudah.com xin phép được gửi đến độc giả đề thi đồng ý cùng lời giải của đề thi tuyển sinch lớp 10 năm 20đôi mươi môn Tiếng Anh của ssinh hoạt GD-ĐT Tp Hà Nội sau đây. Mời độc giả tmê mẩn khảo!

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Thành phố Hà Nội

I. Đáp án đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Anh thủ đô hà nội năm 2020II. Một số đề luyện thi vào 10 Hà Nội Thủ Đô năm 2020 - 2021 bao gồm đáp ánIII. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - Hà Nội Thủ Đô 2019IV. Đề thi bằng lòng Tiếng anh vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội

III. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - TP Hà Nội 2019

IV. Đề thi ưng thuận Tiếng anh vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội

Mã đề 001I. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS (8 points)Mark the letter A, B, C, or D on your answer" sheet lo indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.Question 1.
A. large B. cat C. art D. carQuestion 2.A. invited B. provided C. talked D. pollutedMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in The position of primary bức xúc in each of the following questions.Question 3.A. reader B. crowded C. decide D. fatherQuestion 4.A. agree B. refuse C. attract D. beautyMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lo indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm:

Question 5. Simon takes part with many different volunteer programs in his town.A. different B. in C. programs D. takes part withQuestion 6. Sally dances very beautiful. She is a great dancer in our ballet class.A. great B. dances C. beautiful D. inQuestion 7. We can find many useful information on the Internet.A. many B. can C. information D. onMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.Question 8. It"s the _____ difficult exercise that they have ever done so far.A. more B. too C. most D. muchQuestion 9. How _________ does it cost you lớn go to school by bus every month?A. many B. often C. long D. muchQuestion 10. Uncle Mike ________ smoke cigarettes when he was young.A. used to lớn B. isn"t used to C. wasn"t used to D. use toQuestion 11. I wish you _____join the trip to lớn Son Doong Cave sầu with us next Sunday.A. would B. will C. be D. canQuestion 12. My son is quite _________ in biology.A. interestingly B. interesting C. interest D. interested
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn giờ Anh Tây Ninc 2021 Đề thi xem thêm tuyển sinc vào lớp 10 môn Sinh học tập Sở GD&ĐT thủ đô hà nội năm học tập 2019 - 2020 Đề thi thử tiếng Anh vào 10 TP Hà Nội năm 202một số 2 Đáp án đề thi vào lớp 10 môn giờ Anh Thừa Thiên Huế 2021 Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 THPT môn Toán thù Sngơi nghỉ GD&ĐT Kon Tum năm học tập 2018 - 2019
*
Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh Ssinh sống GD&ĐT TP Hà Nội năm học 2019-20đôi mươi