ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TUYỂN SINH 2019

amirkhanvszabjudah.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những ngôi trường nkhô giòn duy nhất, không hề thiếu duy nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài nguim với Môi trường thủ đô hà nội

**Lưu ý: Điểm này sẽ bao hàm điểm chuẩn chỉnh với điểm ưu tiên (trường hợp có).

Ttê mê khảo rất đầy đủ thông báo trường mã ngành của Trường Đại học Tài ngulặng với Môi trường Hà Thành để mang công bố chuẩn xác điền vào hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Tài nguyên cùng Môi ngôi trường thủ đô hà nội như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019Năm 2020

Kết trái thi trung học phổ thông QG

Kết quả xét học bạ

Kết quả thi trung học phổ thông QG

Xét theo học tập bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Kế toán

15

20

14

18

19

18

Luật

13

18

14

18

15

18

Quản trị khiếp doanh

13.5

19

14,50

18

21

18

Biến đổi khí hậu với phát triển bền vững

13

18

15,50

18

15

18

Khí tượng với khí hậu học

13

18

14

18

15

18

Khí tượng tbỏ văn uống biển

13

18

Tbỏ văn học

13

18

14

18

15

18

Khoa học đất

13

18

Công nghệ nghệ thuật môi trường

13

18

14

18

15

18

Công nghệ thông tin

14

19

14

18

17

18

Kỹ thuật địa chất

13

18

14

18

15

18

Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ

13

18

14

18

15

18

Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành

15

18

14

18

19,5

18

Kinc tế Tài nguim thiên nhiên

13

18

15

18

15

18

Quản lý biển

13

18

14

18

15

18

Quản lý đất đai

13.5

18

14

18

15

18

Quản lý tài nguyên ổn nước

13

18

14,50

18

15

18

Quản lý tài ngulặng với môi trường

13.5

18

14

18

15

18

Bất động sản

15

18

Marketing

21

18

Sinh học ứng dụng

15

18

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

15

18

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

16

18

Ngôn ngữ Anh

15

18

Quản trị khách sạn

20.5

18

Tìm đọc các ngôi trường ĐH Quanh Vùng Hà Nội nhằm sớm tất cả ra quyết định trọn ngôi trường như thế nào mang lại giấc mơ của khách hàng.


*

*

*
*
*
*
*
*
*