Cách Dùng Be Going To Và Hiện Tại Tiếp Diễn

adminvanpham, vanphamtienganh

Thì tương lai ngay sát (Be going to) là một trong những thì tiếp tục dễ bị nhầm lẫn với thì tương lai solo (future simple). Vày đó, vào phạm vi nội dung bài viết hôm nay, Ms.Thanh sẽ hệ thống cho các bạn công thức, vệt hiệu nhận ra và giải pháp dùng của thì tương lai gần (Be going to). Bên canh đó, Ms.Thanh cũng biến thành phân biệt be going to lớn – will và be going to – be + Ving (hiện tại tiếp diễn) nhé

Công thức của thì tương lai ngay sát (Be going to)

1. Công thức thể xác minh – đậy định


Bạn đang xem: Cách dùng be going to và hiện tại tiếp diễn

*

*

*

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CỦA BE GOING TO TƯƠNG TỰ NHƯ WILL:

In + thời gian: trong … nữa (in 10 minutes: trong 10 phút nữa)Tomorrow:ngày maiThe next day:ngày tớiNext week/ next month/ next year:Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Ví dụ:

Tomorrow I am going khổng lồ visit my grandparents in Ha Noi.

(Ngày mai tôi sẽ đi thăm các cụ tôi sống Hà Nội)

Cách sử dụng của thì sau này gần

1. Biểu đạt một ý định được lên kế hoạch từ trước


Xem thêm:

*

Ví dụ:

I’m going to lớn run in 1 hour

(Tôi sẽ chạy bộ trong 1 giờ nữa)

2. Diễn đạt một tiên đoán có địa thế căn cứ trong tương lai


*

Ví dụ:

Look at the dark clouds. It is going lớn rain soon

(Nhìn vào đám mây đen kia kìa, trời sẽ sắp đến mưa mau chóng thôi)

Phân biệt be going to lớn – be + Ving (hiện tại tiếp diễn)
THÌ TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)BE + Ving (Present Continuous)
Diễn tả kế hoạch của một cá nhânVí dụ:I am going lớn play tennis on MondayDiễn tả planer của 2 hay nhiều ngườiVí dụ:We are playing tennis on Monday

BE GOING TOBE + Ving (Present Continuous)
Diễn tả 1 sự việc lên planer nhưng chưa chắc chắn rằng thời gian xác định Ví dụ: I am going khổng lồ get a job for this summerDiễn tả 1 vụ việc lên chiến lược và chắc chắn thời gian xác định Ví dụ: I am starting tomorrow
Phân biệt be going to lớn – will
*
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL) THÌ TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
1. Diễn đạt một ra quyết định ngay tại thời khắc nói (Spontaneous decision)Ex:– Yes, I’ll marry you – I think I’ll go shopping later 2. Diễn đạt lời dự đoán không tồn tại căn cứEx: – I think she will win Wimbledon – The weather will be perfect all week 3. Vết hiệu nhận ra I think/guess I am afraid surePerhaps 1. Diễn tả một kế hoạch, dự định có từ bỏ trước (previously made decision) Ex: – I am going to read Romeo and Juliet this weekend – We are going to get married 2. Biểu đạt một lời dự kiến có căn cứ Ex: – Look at the clouds. It’s going to rain – Watch what you are doing – you are going to fall over 3. Dấu hiệu nhận thấy In + thời gian: vào … nữa (in 10 minutes: trong 10 phút nữa) Tomorrow: ngày mai The next day: ngày tới Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
*

————

Chúc các bạn ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa huấn luyện hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng những khóa học tập trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/