Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy ví dụ như 1.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Quý khách hàng đã xem: Cách trên đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ôngCách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai người mẹ là 24 tuổi. Hiện giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Sau tưng năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề xuất tổng số tuổi của nhị mẹ hiện thời là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:


*

Tuổi em hiện thời là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

ví dụ như 2.Hai năm kia tổng số tuổi của nhì cô cháu bằng 50 tuổi. Lúc bấy giờ 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mọi người bây chừ.

Hướng dẫn gỉai.Sau tưng năm, mọi cá nhân tăng thêm 1 tuổi phải tổng thể tuổi của nhị cô con cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ dùng biểu thị tuổi cô cùng cháu hiện tại nay:


*

Tuổi con cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi cùng cháu 12 tuổi

lấy ví dụ 3.Lúc này toàn bô tuổi của nhì chị em bởi 12 tuổi. Đến Lúc tuổi em bằng tuổi chị bây chừ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người bây chừ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi nhị bạn ko đổi khác theo thời hạn bắt buộc ta bao gồm sơ vật sau:


*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị tín đồ.

lấy ví dụ như 4.Năm ni anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy với em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì anh em không thay đổi theo thời gian đề nghị theo đề bài xích ta có sơ trang bị bộc lộ tuổi anh với em lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian tự lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho đến nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

lấy ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì chị em ko biến hóa theo thời hạn nên theo đề bài ta gồm sơ vật dụng biểu lộ tuổi của nhị người mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú ni cho tới khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài bác toán thù phú để tra cứu hiệu số tuổi của hai fan.

Cách giải:

Trước không còn, ta đề nghị giải bài bác tân oán phú nhằm kiếm tìm hiệu số tuổi nhị fan.

Sau kia giải như nhiều loại 1.

Ví dụ 6.Cách trên đây 8 năm tuổi người mẹ vội vàng 7 lần tuổi con cùng tổng cộng tuổi của nhì mẹ con thời điểm kia bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ cấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ thứ tuổi của nhì bà bầu con từ thời điểm cách đây 8 năm:


Tuổi bà bầu cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ rộng con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi bé hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ nhỏ ko biến hóa theo thời hạn đề xuất theo đề bài bác ta có sơ thiết bị biểu hiện tuổi người mẹ và tuổi nhỏ Lúc mẹ gấp gấp đôi tuổi con:


Tuổi nhỏ lúc tuổi chị em cấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến lúc tuổi người mẹ vội 2 lần tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 1hai năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn sống hai thời điểm không giống nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em bây giờ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người ko đổi khác theo thời gian đề xuất ta tất cả sơ trang bị sau:


Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

lấy ví dụ 8.Năm nay tuổi phụ vương cấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi cha gấp hai tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân bây giờ.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ dùng sau:


Tuổi con bây chừ là: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi phụ vương bây giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, phụ vương 40 tuổi.

Xem thêm:

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy một ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi con cháu, hiểu được 2 lần tuổi cô hơn toàn bô tuổi của nhì cô con cháu là 18 tuổi với hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi con cháu tà tà 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta có sơ vật dụng sau:


Nhìn vào sơ đồ gia dụng ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ trang bị sau:


Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài xích tân oán về tính tuổi với những số tự nhiên, sau đó ta áp dụng các phương thức vẫn trình bày ở trên để giải.

lấy một ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi con cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện thời.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện nay là một phần thì tuổi ông hiện thời là 4,2 phần.

Năm ni ông rộng con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện tại nay)

điện thoại tư vấn tuổi cháu 10 năm trước là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu dịp đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông cháu không biến hóa theo thời gian đề xuất 3,2 lần tuổi con cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta bao gồm sơ vật dụng sau:


Tuổi cháu hiện thời là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện thời là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP. TỰ LUYỆN.

Bài 1.Lúc bấy giờ toàn bô tuổi của nhị bạn bè bởi 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay nay

Bài 2.Tuổi con cháu hiện giờ vội 3 lần tuổi cháu lúc tuổi cô bằng tuổi cháu hiện giờ. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây giờ thì toàn bô tuổi của nhì cô con cháu bởi 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến lúc tuổi bé bởi tuổi bà bầu hiện nay thì toàn bô tuổi của nhị mẹ nhỏ bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mọi người hiện giờ.

Bài 4.Cách trên đây hai năm con 5 tuổi cùng kém phụ thân 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinch nhỏ năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhì bà mẹ nhỏ trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi bé bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước trên đây, khi tuổi chị bởi tuổi em hiện thời thì tuổi chị vội vàng gấp đôi tuổi em. Tìm tuổi em hiện thời.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi bố mẹ con cùng lại bằng 58 tuổi. Sau phía trên 5 năm mẹ rộng chị 25 tuổi với rộng em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện thời.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm ni, tuổi bà vội vàng 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống cho 100 tuổi giúp xem cháu bà thành đạt !”. quý khách hãy tính tuổi cháu bây giờ (hiểu được tuổi của bà và con cháu phần đông là số từ bỏ nhiên)