Bộ Trưởng Cao Lãnh Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Hoàng Uyển Oánh đưa cây bút vung lên, trên cùng góc bên buộc phải viết con số - 96 điểm.Nhìn kết quả của mình, Thu Thư Dao hất cằm kiêu ngạo.“Bùi Vân Khinh, trường đoản cú cậu mang đến văn phòng khoa hay muốn mình đi với cậu?’’Đối với Bùi Vân Khinh, Thu Thư Dao luôn hận thấu xương, nếu hoàn toàn có thể đuổi cô gái này ra đại học y khoa coi như là trút được cơn giận.Bùi Vân khinh thường nhún nhún nhường vai “Bài thi còn chưa chấm xong, cậu gấp loại gì?’’Thu Thư Dao hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn hất cằm lên, mấy bài bác giải phía sau, cô ta đều đã dùng tay đậy lại, Bùi Vân coi thường sao có công dụng vượt qua điểm cô ta được chứ.một nhóm bạn học chung xung quanh đều đang chờ chế giễu, toàn bộ mọi tín đồ nhìn lại Bùi Vân Khinh bây giờ đây thua là không thể ngờ được, thậm chí bao hàm cả Hoàng Uyển Oánh.Tờ đồ vật nhất, đúng hết.Tờ lắp thêm hai, đúng hết.…..

Bạn đang xem: Bộ trưởng cao lãnh cưng chiều vợ yêu tận trời

eTp7xHP9mieUNDrpxPstyjOaULiJoZxrnKtQNyBeMK2SWRnY/XSt3U80ALgUXC5VoH5VpZ3o04BPqy01bj8VJJhFTjc1E8F3XPKBCN6nG30mYPNBkvWeaEsNvk6mOusTdOeBS/W/DWerhh3CFyT2+dJc43Z0QQmSbo+p0WamPUIuRHH8yDLHOG2bU/LgeW0Hb7EG3oWNBTo2gxSKjvEEhU2N4xjbP/p/0mPcz8891Llfp1E/JekzHsInGy607OlxiBVcPHx8WLuQ7XMkJUPdZ3wB1Rco+iSmdUc76k/Vh08Vt3MBA95qOdYI8ANKKdE75thcBZLu6AFXhNG2UIpw6w5GMQRvmi0KoAEETH8V9KBClciNjsZox1IQPqdk0ZvYG3ZhYj0wy+VdCXbtFzCkg3mcLicTR2MBTeO5ZXgvvh5Je2q2xIkqTJ1LzTBlqcNkyszSe1JAP2wUjBHNL0zWWXuLQCgpUeHMj206rZ+haV/WN7+s2Hb6a1LC0ISYu+t2choD8f2uGgGpQ8/3uSWbuIJ1JG+KMQNYoLpI7zjD/bwsGpPjKBq/6AxBhMYqE9O3b64G0bVtARfoW3yQPCI/9GBg4fw+dHhd3B8GewOSkirog4AU8iBuFtsuVf/ly+Dh0KMgQmujWM8MTPmXR5ILGIZIeKMOYd2dvlo4fY0xMF3X9uqg7x/UXhaiyytG2hB8n5OhPXC0RnMsifxtMz0XPExI+GRa/Il5HilwVDTMbRx2FvFIManDnASBape6muUJmXJw7nP+fXz7Ki/nNLInWMwvA+nnHjst2MNZ3tKwnsnyYZ8iN6bItTS6Ls8okN8Rwhn3/yRzB0JzdFWSYkGcz7S7k/L6dEU+oNzfyYGdFExCVb/9lz+lHg8RWwoTWp82tZRtuQtKOMjObMeTuvHF2Q+xIMwYJI/lGibzvR6l419Nna+4y0hQpt4ooPfpAOv5aoSqwe0qD0JSHUCvn2LjoLUmnl5MO60GufBUcOCF9OzNPu5vf6ghZlJz/ElSgKRqwjkzE0D0pak19ETByLkAGSTrBS+e/10v+Rhec90IJXx8lJlf/0mAfPlagMkGWnEFqJX19QPGBzkBTyeODF1tcY4n2PQBadqcN4qxfpx4NTLYziub/EsmhfF8zALBpV7bVJPugqNnq5yi+7I1/8f6i4G0077cmqecdxulSk7PJsK74Sz4yyNA2IUBJ10O2Kv0xfQ11Z8XfsRCBOS3UiL5+fN1Gu+a3RgUbiR5USvMr4AQKoPzRWSvjh5YNoXlCR1nf4r2y7O2lVTpfrCbxZAU+/RexcbEm/t16m3JdVQ0o0X7sLHG9w8UfM6jQebot2Ic0R219JmlDP1Fja2OT2CAMtsI8yoUTF8e

Xem thêm:

eTp7xHNXdXh8NZ5p/+XsHXNXH9c5xkLhPF7bVgPBEU5J85nnHqKrlCQIAaNcKCtyq9d/5JHswwwVjd1hTh/lgE/CQnY00hSwVB0LuW+lOnXntpGWAmM+mR6Odt77JvGi8rbs6I2LDWc+5NHEFwJ/KhNAARKIQQmKb21tUx6sOgnMiOQ0pPuJlixPm1dwXEd7vDY7n3pPGXIo6g8ZGkw+RLjrNlbQ8mC/MaJmTs7eqly8wrD+XcefntW0YyO7DgvGUAW+ytwdgll78XtqP4KiZ+maN4OzOC5nrRP84wihn1LUWbiukzq/mxhKWoPte6ZYNptcFpLuSFM1WjN6/enj4aQl9wLEDjuuw8JEGN7Ltb4NltWMjOpygY2X3aBrgb92SixT3zjTBW8eAySvBndePHbOYnGElaLUuEwpgZ+n5QizOoh4z4ky4B37PRN+Q4vTDEMPFpEUOerHZtAOSZpbEmYp1XFBSkuNWo102CLRFGxZrFMMVyTwOROdg8aE9bo7jcyzfrfzutPtFU+AdTd5di0W9yH+LR+ZTm3gODSn/7vt0nuqcbd9QJxDAlzfvg3+OZEkyWQ5ahNCn3qQMgAlPCks5s2Q7nRb0kAM6JcDjjt7Fy9yL/m3GNlwRaL0ybOjz72qu+P4RjhBplQUjjZbTMRWlD1gen9e8Bkz81iEKpBMCgllQ5/MvWsT7gEoQdZ6OwC4dfzvX7V4yv9xs6b6qdaO5KWDokf0AibjwIeZLwA+7iJqPvYKyKEw582BQrFHinJw3nS5KekoVrQMcHPoni/nDKCp30QlGQmSckCvjIhYIFDdlyzIH1d2tlXyBUXd3tiIweW+79bpsuIYdAiGYz0RajOEXNSkfNoeH+lI1Q8W320Rm20r0KWRVq6AL5K/76yAuSru8cOKbM0VYS+LmorqOUsibD5Ur/WgZB6SY4rCnUp8RJXHvjO0r6W1X7673Dp1KgTJwODSBw36y86T+7CjiRbp4wDM99q3pUoFguv+sXWlN60678iyc9OQgWUV+pHk3tuTV0pQFQ3j0lRNWrEl268FOuq2VKnpC+4POgt2j9gJ40gx6qnfIAEi7PI+4CCDZWtlyJhikI3t21vrCYstkWbbkXZbfIwaq4czKr2b8yujV54msloaEkWlqlYan0lDA7CmfNJmteQyzgYjRDc5yb8/SAoTKFm/o9E=
eTp7xHP3Nl1degsKM+zsOtidHp9qdJviBnhJ9vYA6BCZulsxQcNYlAyB02pVKCVyqvNkBlJEsF7H0hQJw1zZq0XCTNT4nVqr+26BryeAEblrLWGaVL5chL/QZoPqJK+yr6ef67aaKYRRK9dulwT2UwhaRhS5w3G4Oo60kmGWl90vyhDbRwWPIax1lFdwnbiHujawTZmbH/SzFhXYZV6W1BaTNFuYs4NwnGg/Ak2msQjw55qCj2R9+jAAEOj1uMrLER8UiwRXFu+zZKD5IwQ5gF4aO0JKXvQu7oCWLwGhpFJcjXPnUX6yFtHFiAZdyqFopwAU2ZTubXlpK7NiTIpp7A5GNAtqnqLW/8hKR10DN/URl2QQksNzCdaJKfWPfhsRiu0r4z/fS2k8FfX6p7/x19hab36Fj/bSEyZbAYouvh9ldWq7xKs8jdNN/BVP60DSGEmrbV8HcXsUI0CwCU+REmKCr6kRHkUFgGQ6lAf6f7KYcDPDWdwDiI+Pn8qRHDS59eUY/q5R2FPoGu1NOzNabOL1KYt3Nx5YmTM0/nvvvLBkiEktytSjXH+FjSTIs6lnIZ/lt0qs8ebvUjTdsXkkNmFgVQUcdYNT0kCnu0JuDiPybwoydFllR4+Phb4ZV/BQSrFORkm5kJtf6QdWn9rWUNJMWritMnhjWImxJ5XHebVm8sizA1KZ6dr77gEgFZXWaVJqxPgxB5qR1vZq/biyKh4ErtMB+HZ3TIiiAshQewa4kj//R8sPK8WBZR7Gh/AJmfsqz7+nKew11mGzKJA8mMwkCkZ7X994qJhBJNKtChO34NcyhiOYS/al4EvdJ0Ybiq6P8molJcugpUmSee5CRi/ia9Hgo13/eQ0QTmqBU1IK1nZThdt9kHcgXE1DZyBnyLZt/mTq8Ucd64O2kbcQYAU3uq/nYSZUlnzcY0r2bgRYX+b1TRNddZ44ACWl/WNZuMD8UjGHxeHSqrAZHsgag6/oj72bPQlpd+gc/ZmGvQgwHPUs/688RFyw9auRiy2+S5PF3tuhXUrk7KKyr3ZOHeU9Q/QJyb77VZFhkAwHaggon4UY4RYht7gD43zUiiVxopX1NPw8CzkB4N4kepNmcIQukXdbQxGYN4Ow/lP3ezg3rKuU/F/ERlE9GMKM609TLZbugrTu8atpteSGNyQ4gGJxXG1xg6adYEkOJoFjpvQyLq/CxMU0aaQOZk1Myeyl2fKEQ2PjdWKZ5oBS0rkDdi/ETu+GnkAY5r+z81oF7CBhry8087YHTLMu+IDGE9Vh3gvnniBtEOS6tzlJp0az5leXl3EZuOGqRO3EelU57sihklJtdw6dBcCjCbB97GWfkp/M44JH2OTu9HrARUOa8HvT/Xu1nwUAn93G6wmlqJLuYLIrNjh5aLPpMhtlD2BRG980Gh2204HYzDke/eP/kLxI1JpEPm/Oelc0QonJXSzcd+zEVxQ8xe42AqQ64QLFWmYYdsWBe9doo+RyAMNFhDHJyJTGidls/CuAAiLEnRToe9wZrEXQ28TWcZE3pRw4Qf34VrkyfNLDqF6/pXdNdvWHU22q06YenMSMdJ8NxVQ00myN81v8lwrwDI8L1796XdEVH8GDUiKP3SIFHdBD5grAba5r/C8NEGyPpgiw2EcoSAwVbpDZ6sLGaf1kgpJg7snY4buv+SPoGQaNoTn6qA8xBQI9WoXZe+v47g1qlWJFARUMh5kv+kU3DlFUs4oEH37WTllJl+yaHIh4TufIC74OApNE+hc67ZNOPY6Tmhph6Zu9pMDA525+An2Oujv/9bTL64mmsxtaSbdUg2OiVVngCt9TexoY+qW2Mwri9F1BHq2ty/si8rZ6/ZGicBPwN0+0ji/L/BIWY9t930lh6JwAB5m9nD42hoYxi2b+P2rAOuQR5lLnYLp/vJ3kOIbD98xwWDEQJiIaCcP9kuoradV6nIJ0SrGUac10mn5pAC/O6ESn1LmH/qpqf+xHB2OwPPPhn2dnRb8XYqwq2zjayLw4gnU9CARXj5pDU51aPViShXN3u5FjCIog3iksZIVjsBMVtx78mNqbc1Xlw4sAgN0Iv5ZmEv12g6GXZVhV9DDVfXlM3teU9w2e754likV6X+SJUXWMbBZUdYcJ7DH7RPWTGMFYqmJ6mTsNIO4diRC+FgG+1FIf9kPpXI06RgHaX1uH115ei1qleBP7fh77SXuvsz2Pdaj3n+R/GrOS7wexNpqfvQQiWNgAh2MQ6TWGyxFG2GUehUPtmt9+Lpgh+R8gtnbSXIaGKprLMa4mE7WuDGifWdVIlNTc/RKsC8WCNIl3iuARfDxX3RD4WLWU7wQdme8A5N9pSWvwtjMVXiZ3c40cKWDcTAJErofwCsWOfuFPgFl97ewerDEuzzBJzXDSXQHpDDKnJxFatm5YUYaHRBTX/i5lw2TgIfDMc+AFXj/6CPD933Fhjlp3hfIKNegVlLqwf1WlhxrsdwTkvQv0OwK4FcBJjKMzIfYJpbLweVNtaZj9TPau7cdPYWi5DngJ0lqqJFk599DU+t6hRzothOra7+QlCveYct5J+nAM56n0mSN6fPpXTgvywxKOVb0ebBd0ag9QhBOTrTbGagVryh2wYwgaKINXWTWyEEzcANt35ETM//Klec9xYg==