Bài tập về quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

những bài tập thì thừa khđọng tiếp diễn là một phần tiếp tục mở ra các trong những bài bác thi. Để giúp đỡ bạn cố kỉnh chắc hẳn phần kiến thức ngữ pháp quan trọng đặc biệt này, TOPICA Native gửi mang đến bạn Trọn cỗ bài tập thì vượt khứ tiếp tục trường đoản cú cơ bản mang đến nâng cấp (có đáp án) (Past Continuous Tense) tiếp sau đây. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt lý thuyết thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì Quá khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đã xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ đọng.

Bạn đang xem: Bài tập về quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

VD: I was watching TV at 8 o’cloông xã last night. (Tôi đã coi TV vào tầm khoảng 8 giờ buổi tối qua.)

Diễn tả phần lớn hành động xảy ra mặt khác trong vượt khứ.

VD: John was listening khổng lồ music while his mother was cooking in the kitchen. (John sẽ nghe nhạc khi người mẹ anh ấy thổi nấu ăn uống trong nhà bếp.)

Diễn tả hành động sẽ xảy ra thì tất cả hành động không giống xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ vẫn đợi xe buýt khi tai nạn đáng tiếc xảy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi lặp lại trong quá khứ cùng làm cho pnhân hậu cho fan khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các bạn của tớ thời gian nào thì cũng phàn nàn về bà xã của mình.)

1.2. Dấu hiệu nhận thấy thì Quá khứ tiếp diễn

Trong câu sinh hoạt thì Quá khứ tiếp diễn gồm các trạng tự chỉ thời hạn trong thừa khứ dĩ nhiên thời điểm ráng thể:

At + giờ đồng hồ + thời hạn trong quá khứ đọng. (at 5 o’cloông xã yesterday,…)At this time + thời hạn trong quá khđọng. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Các mẫu câu thì vượt khđọng tiếp diễn


*

Làm bài bác tập thì thừa khứ đọng tiếp tục và Test ngữ pháp miễn phí trên TOPICA Native


2. những bài tập thì Quá khứ đọng tiếp nối cơ bản

Dưới đó là những bài tập thì vượt khứ đọng tiếp tục tinh lọc bao gồm không thiếu thốn biện pháp áp dụng thường xuyên gặp gỡ và thông dụng tốt nhất. Hãy có tác dụng những bài bác tập vượt khứ tiếp diễn để đạt điểm cao vào kì thi nhé!

Bài 1. Chia rượu cồn trường đoản cú sinh sống vào ngoặc ở thì vượt khđọng tiếp nối để hoàn thành câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.  My friends ________ (drive) to lớn work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the mèo ran across the road.  We couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining & the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began to rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jyên ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a các buổi party in the other room. Mary and I _________ (dance) the house when the telephone rang.Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì quá khứ đọng tiếp tục có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ngơi nghỉ thì thừa khứ tiếp nối dựa trên trường đoản cú gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go to lớn school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave sầu when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going to lớn school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?
Để demo trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu công việc như viết Email, thể hiện,…Quý khách hàng rất có thể tìm hiểu thêm khóa học giờ Anh tiếp xúc cho người đi làm trên TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ đọng.

2. những bài tập thì Quá khđọng tiếp tục nâng cao

Những bài tập thì quá khứ đọng 1-1 cùng vượt khứ tiếp diễn phối hợp là dạng bài bác tập thường xuyên xuất hiện. Nên để các bạn thành thục dạng bài tập thì quá khđọng đối chọi và thừa khứ đọng tiếp diễn nâng cao; TOPICA Native sầu đẫ tổng hòa hợp nhiều câu hỏi để chúng ta thực hành!

Bài 1. Chia động từ vào ngoặc sống thì vượt khứ đơn hoặc vượt khứ đọng tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new oto. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone gọi my name. I ______________ around và ______________ my dad standing at the baông chồng of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm & I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband và I _____________ to lớn have sầu a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm những bài tập thì thừa khứ đọng tiếp diễn nhằm thuần thục


Bài 2. Hoàn thành đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền vào nơi trống dạng đúng của rượu cồn từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tyên & Matt | do) (1)Julie: Tyên ổn was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ khổng lồ dive? (he | not | just | try) He can’t dive sầu. (4)Julie: You’re right. He was just trying khổng lồ do it. And all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up lớn the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning và making faces at me.Sue: At you? Vow! And what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tlặng và Matt were watching you, Julie.

Xem thêm:

Đáp ánWhat were Tyên ổn and Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Chia hễ tự vào ngoặc nghỉ ngơi dạng phù hợp (thừa khứ đọng đối kháng hoặc quá khđọng tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath và ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his h& when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped
Để kiểm tra trình độ chuyên môn và nâng cấp kĩ năng nghe giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc nlỗi viết Thư điện tử, biểu hiện,…quý khách rất có thể tham khảo khóa huấn luyện giờ Anh tiếp xúc cho người đi làm việc trên TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Bài 4. Biến thay đổi những câu sau thanh lịch phủ định, câu hỏi cùng trả lời những câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her bike khổng lồ school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his boss went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his boss went into the room.He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.Was he typing a letter when his boss went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Chọn đúng thì của các câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the xe taxi.What were you doing/ did you bởi vì when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to lớn each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekkết thúc last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi party last night?They were watching/ watched football on TV all day.Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. yesterday?What was she vày while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have sầu breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my frikết thúc và I go to the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingvị thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned