Bài tập tự luận về các thì trong tiếng anh

Ngữ pháp rất đặc trưng trong vấn đề tạo nền tảng để hoàn toàn có thể phát triển toàn diện các năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bài trước tiên khi nói đến ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chắc chắn rằng sẽ là về các thì trong giờ đồng hồ Anh và bài tập về 12 thì cơ bản trong giờ Anh. Bởi vì vậy trong nội dung bài viết này amirkhanvszabjudah.com sẽ tổng đúng theo cho chúng ta bài tập về các thì trong giờ đồng hồ Anh với kèm đáp án hướng dẫn đưa ra tiết.Bạn đang xem: bài xích tập từ bỏ luận về các thì trong giờ anh

1. Bài bác tập về thì vượt khứ đơn

Chúng ta thường tập trung không hề ít vào kim chỉ nan mà quên đi việc thực hành trong những bài tập. Cũng chính vì thế, trong bài xích học hôm nay không chỉ nói lại các kiến thức tương quan đến thì thừa khứ đối kháng mà các dạng bài bác tập trọng tâm liên quan mang lại thì này được đào sâu hơn.


*

Định nghĩa thì thừa Khứ đơn

Hi vọng các bạn hoàn thành các bài tập về thì thừa khứ đối kháng và chất vấn lại lời giải ngay phía dưới nhé!

Bài tập 1

Cho dạng đúng của rất nhiều từ vào ngoặc sau để chế tạo ra thành một bài xích IELTS Speaking part 2 bao gồm nghĩa.

Bạn đang xem: Bài tập tự luận về các thì trong tiếng anh

I can remember many happy events of my life và out of those, I would like to talk about the sự kiện that I can still remember vividly. It (1-be)_________ indeed an exhilarating sự kiện and that was regarding my success in the board final exam. The moment I (2-hear)__________ that I had been awarded a scholarship for my performance in the board exam, I (3-become)___________ the happiest man in the world. This (4-be)________ truly a felicitous moment for me as it is something I was looking forward khổng lồ very eagerly & the news (5-make)_________ my parents quite happy and proud. I would lượt thích to thank you for letting me talk about this event.

I (6-wait) ___________almost a month with great anxiety for my result. I (7-start)______________ speculating so many things và many of them were negative. I could hardly stop thinking about my upcoming result during this period. The result was highly important & my college admission was dependent on it. I could not sleep well the night before the result publishing day. I think it is common for students khổng lồ worry about their results, especially for important exams, and I was familiar with this type of concern. However, I have to admit that I had been more worried about it than other exam results I can remember.The result was published at around 11.00 am & I (8-find)_________ that I did exceptionally well. I was so relieved và happy that I was on cloud nine. Then I hurriedly returned trang chủ and gave the news to my parents. They were very happy. My father, who barely expresses his emotions (9-be)__________ also very pleased, và my mother called a few of our relatives to cốt truyện the good news. I felt excited, happy and relieved. At that time I was about 15 years old. It (10-happen)__________ in our hometown called(… say the name of your hometown…). It was so pleasant an event that I still remember every bit of it.

Bài tập 2

Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm cùng sửa chúng.

Xem thêm: Lời Bài Hát Làm Sao Buông Cánh Tay Khi Anh Đang Yêu Đậm Sâu, Lyrics: Làm Sao Buông Tay The Men Ft Hải Băng

At present, I’m working as a teacher in a secondary school và I plan lớn work here for 2 or 3 years before going to nước australia to study.Fire is one of the most important inventions in history.Beyonce was now very well-known all over the world & she has released several albums in her singing career.In the future, I came back lớn Indonesia to work after having a long vacation in Japan.They haven’t seen each other for a long time.The person I love the most is my elder brother, who is a very brave person.Mr. Hung teaching us the subject “Applied Linguistics” when we were freshmen in the university.George Clooney, a famous actor, achieved many prizes in his acting career so far.It was a cloudy day in November 2013 & I am having lớn take the last exam of my student life.Smartphones helped us a lot in our daily life.

Bài tập 3

Chia những động từ sau sinh sống thì vượt khứ đơn.

2. Bài tập về thì vượt khứ tiếp diễn

Thì vượt khứ tiếp tục là một thì thường xuyên cần sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm dĩ nhiên phần kỹ năng ngữ pháp đặc biệt này, amirkhanvszabjudah.com nhờ cất hộ đến bạn tổng hợp trọn bộ bài bác tập thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) bên dưới đây.